Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 55 výsledků.

  Pravěk

  Encyklopedie pravěku a jejich života: Doba kamenná | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Latén | Lokality - nálezy | Současnost pravěku | Literatura o pravěku | Časová ...

  1.1 Doba bronzová - nové artefakty ...

  Co je nového? Nové artefakty vyrobené z bronzu - zbraně, nástroje, ozdoby, plechové nádoby Depoty (hromadné nálezy) Opevněná centra (Cezavy u Blučiny, Velim) Těžba soli (Solnohradsko, Malopolsko), ...

  Doba bronzová ...

  Co si představit pod pojmem doba bronzová? Jaké zanechala pozůstatky? 1. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY DOBY BRONZOVÉ Základní inovací, která proniká na území ČR z JV je použití a záhy i výroba bronzu. Jeho ...

  Doba bronzová ...

  ... zde se dostáváme ke kořenům pokročilé správy území a změn společenské struktury. 1. Starší doba bronzová Asi 2 200/2 000 až 1 700/1 600 před Kr. navazuje na předchozí vývoj v eneolitu. Není mezi nimi ...

  Stebno - nález rituálního pokladu

  ... v hloubce 30 cm. Soubor tvořila unikátní bronzovádoba (tzv. teglia), první svého druhu ve střední Evropě. V ní byl položen bronzový náramek, na kterém byly navlečeny tři opaskové kroužky. Dalších šest ...

  Všechlapy - Ohrazený areál z časného eneolitu?

  ... v mnoha obdobích: starší eneolit, mladší/pozdní doba bronzová, raný středověk). Skrývka odhalila 138 objektů (kůlové jámy, rozměrné zásobnice, dvě polozemnice). Významným nálezem byl objev velkého příkopového ...

  3.06.4 Libochovice - metalurgická dílna

  ... je u ústí uražen. V tom případě by mohly větší výlevky patřit těmto nádobám a menší pánvičkám. Poněvadž slepená pánvička i další zlomky mají uvnitř i zvenčí na povrchu několik kapek zkorodovaného bronzu ...

  Nová Role - bronzový poklad

  ... Nová Role, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj Datace: mladší doba bronzová Na místo se neprodleně vydali archeologové Muzea Karlovy Vary a Národního památkového ústavu, předměty identifikovali do mladší ...

  Nová Role

  Lokace: Nová Role, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj Období: mladší doba bronzová Nová Role - bronzový poklad  ...

  Pravěká kovářka?

  ...  ke zpracování kovu a k výrobě šperků. Datování: Mladší doba bronzová (Frühbronzezeit Stufe A2, Aunjetitzer Kultur) Eine Metallverarbeiterin in der Bronzezeit? Eine archäologische Überraschung verbarg s ...

  Tajemství Býčí skály

  ... ozdobami, tkaninami, rohožemi a hromadami obilírůzných druhů. Kostry patřily většinou mladým ženám, některé neměly hlavy, jiným scházeli údy. Dále tam byly nalezeny dva trupy koní bez hlav a nohou a množství ...

  Butov

  Lokace: Stříbro – část obce Butov, okres Tachov, Plzeňský kraj Období: doba bronzová V lese u Bukovské hájovny se nachází skupina 30 převážně malých mohyl. O kousek dál na okraji lesa byly dvě větší ...

  Butov - rekonstrukce mohyly

  ...  doplnit i hlínu tak, aby se místo podobalo původnímu terénu. U zrekonstruované mohyly osadili informační tabuli. Podle Metličky se mohyla nachází v blízkosti mohylového pohřebiště s dalšími značně poškozeným ...

  Řepov - germánský kníže

  ...  rýhovaný prstýnek a zbytky ozdobného kování dvou rohů na pití včetně zařízení k řemínkům na zavěšení k opasku nebo na stěnu. Výzdoba hluboké pánve, v níž se po římském způsobu mísilo víno s vodou, j ...

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  Kronika pravěku českých zemí (1 mil. př. n. l. - 0) Doba kamenná - 2. mil. - 2 100 př. Kr. 2. mil. - 8000 př. Kr. - Starší doba kamenná Paleolit 1. mil. - 300 tis. př. Kr. - Starý paleolit - ...

  Velké Přílepy – svatyně mezi Nebem a Zemí

  ... doby kamenné (3500–2000 př. n. l.), přes nálezy z období únětické kultury (starší doba bronzová 2000–1800 př. n. l.) až po vykopávky z doby římské z počátku letopočtu. Projíždíme-li Velkými Přílepy směrem ...

  Hledáme partnery

  ... které se bude skládat z dílčích projektů: Vzdělávací centrum čekých dějin, Centrum experimentální archeologie, Archeopark - rekonstrukce archeologických nálezů (neolit, doba bronzová, Keltové, Slované, ...

  Archeologie pravěkých Čech Sv. 1-8

  ...  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2008, 185 s., s obr., česky. ISBN: 978-80-86124-77-3 Svazek 5: Jiráň, Luboš (ed.) et al.: Doba bronzová. Archeologie pravěkých Čech 5. Praha: ...

  Dobřejovice

  Lokace: Okres: České Budějovice, Jihočeský kraj Období: doba bronzová, Slované Vrch s názvem Hradec se nachází 2 km severně od kaple v obci Dobřejovice a v literatuře se uvádí jako Hradiště Hradec ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo