Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 55 výsledků.

  Pravěk

  Encyklopedie pravěku a jejich života: Doba kamenná | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Latén | Lokality - nálezy | Současnost pravěku | Literatura o pravěku | Časová ...

  Halštat ...

  Doba železná - Halštat  ...

  Doba halštatská ...

  ... se doba halštatská rozděluje do stupně A až D Stupeň A zahrnuje střed a závěr doby mladší doby bronzové Stupeň B se rovná pozdní době bronzové Stupeň C a D jsou starší doba železná - vlastní doba ...

  Halštatská mohylová kultura  ...

  Jedná se o kultur časově odpovídající závěru 8. až konce 5. století, která se rozprostírala na území jižních a západních Čech. Jejím typickým projevem je pohřbívání pod mohylami. Pohřbívání bylo ...

  Pardubicko - nález bronzového vědra

  ... v kontextu celého Česka. Archeologové nález datují do doby od sklonku pozdní doby bronzové do starší doby železné čili halštatské. Na Pardubicku tehdy žil lid slezskoplatěnické kultury. Bronzové vědro ...

  Nemětice - dvorec

  Osídlení dvorce v období Halštat D-(LT A), Latén A - zhruba 460/50-400 př. Kr. • dvojitá palisáda a příkop • plocha méně než 1ha • stavby hned za opevněním • doklady specializované výroby (tyglíky, ...

  2.2.1 Dvorce

  ... ělo nejčastěji patrně pravoúhlý tvar a obsahovalo vnitřní zástavbu obytných a výrobních, příp. i jiných objektů. Dvorce byly budovány již v době halštatské a v době laténské zřejmě již od LT B1-B2, i  ...

  Brno - areál Vlněna

  ... pozdní doby bronzové, doby halštatské, laténské a hradištní.  Zpráva ÚAPP Brno  ...

  Tišnov - výzkum 2016

  ... ulici byly nalezeny pozůstatky sídlišť ze dvou etap pravěku. Z mladší doby kamenné a z období takzvané halštatské kultury. Zdroj: brnensky.denik.cz  ...

  Princezna z Býčí skály

  ... 19. století. Wankel v Býčí skále odkryl jedno z nejbohatších evropských pravěkých nalezišť – jeskynní svatyni ze starší doby železné (označované také jako doba halštatská). Součástí naleziště vedle tisíců ...

  Tajemství Býčí skály

  ... výrobků, kostí asi 40 lidí, 200 nádob, zlaté šperky, atd. spadá do 4. století př. n. l. - konec halštatu. Při výzkumu prováděného J. Wankelem byly nalezeny dvě žároviště u severní stěny jeskyně. Jedno ...

  Týnec nad Labem - hradiště

  ... znehodnocen dlouhodobou zemědělskou činností. Lokalizace: Okres Kolín, Středočeský kraj Datování: halštatské a laténské hradiště Zatím nelze spolehlivě zjistit, zda v době výstavby fortifikace představovala ...

  Kšice - Mohylové pohřebiště

  Mohylové pohřebiště z halštatu „Čertův kámen" Na katastrálním území obce se nachází několik mohylových pohřebišť na návrší „Stélka" je skupina 35 mohyl a jižně od tohoto místa je v poloze „Čertův kámen" ...

  1.1 Datování | Časová osa Keltů

  Pro lepší orientaci v čase, kdy žili Keltové a jejich předkové. Používané zkratky a podrobnější dělení: Ha Halštat, doba halštatská Ha C 1 - zhruba 800-725 př. Kr. Ha C 2 - zhruba 725-650 př. Kr. Ha ...

  -0 Kronika pravěku do roku 0

  ... př. Kr. Starší doba železná - doba halštatská - šíří se výroba a zpracování železa, vyčleňování řemeslníků, kněžích a aristokracie - Býčí skála - významný nález figurky býka, velkého množství bronzových ...

  Historicko-antropologický seminář 2012

  ... VMG ČL · Archeologie časné doby dějinné (od pozdní doby halštatské po časně slovanské období) · Člověk a jeskyně – speleoantropologie · Archeologie středověku a novověku se zaměřením na region severních ...

  Archeologie pravěkých Čech Sv. 1-8

  ... Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2008, 265 s., s obr., česky. ISBN: 978-80-86124-78-0 Svazek 6: Venclová, Natalie (ed.) et al.: Doba halštatská. Archeologie pravěkých Čech 6. Praha: ...

  Dobřenice

  Lokace: Okres: Hradec Králové, Královéhradecký kraj,doba bronzová, halštat, Keltové,Slované  ...

  Dobříš

  Lokace: Okres: Příbram, Středočeský kraj,halštat, Keltové  ...

  Dolánky

  Lokace: Kaštice/Pšov Okres: Louny, Ústecký kraj,neolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská Slované  ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo