Pro zájemce o experimentální archeologii, archeoparky, archeoskanzeny, apod. připravujeme tento přehled:
(původní verzi najdete zde)