Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 59 výsledků.

  Pravěk

  Encyklopedie pravěku a jejich života: Doba kamenná | Paleolit | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Halštat | Latén | Lokality - nálezy | Současnost pravěku | Literatura o pravěku | Časová ...

  Halštat

  Doba železná - Halštat

  Doba halštatská

  ... se doba halštatská rozděluje do stupně A až D Stupeň A zahrnuje střed a závěr doby mladší doby bronzové Stupeň B se rovná pozdní době bronzové Stupeň C a D jsou starší doba železná - vlastní doba ...

  Halštatská mohylová kultura

  Jedná se o kultur časově odpovídající závěru 8. až konce 5. století, která se rozprostírala na území jižních a západních Čech. Jejím typickým projevem je pohřbívání pod mohylami. Pohřbívání bylo ...

  Revizní výzkum v Býčí skále

  ... krasu na Blanensku. Mimo jiné přišli s unikátním zjištěním, které přibližuje pohřbívání tamní halštatské elity v letech 575 až 450 př. n. l. Současné poznatky naznačují, že v jeskyni bylo pohřbeno ...

  Skalice - mohyla

  ... skytského typu, velký železný nůž. Nejdrahocennější předměty jsou dvě bronzové nádoby, plochá mísa a zdobená cista (součást prestižního picícho souboru). pozdní doba halštatská     Lokace: Okres: ...

  Hradenín - mohyla

  ... Velmi bohatý soubor koňského postroje, před vozem byly položeny řady bronzových falér postroje. Hrob č. 24: plánek komorové hrobky velmože z doby halštatské, pohřbeného na čtyřkolovém voze Lokace: ...

  1.1.3 Laténský umělecký styl

  Laténský umělecký styl je výsledkem působení vlivů středomořské antické kultury (etruské a řecké) na halštatský svět a jeho geometrický výzdobný styl. Keltské umění se dělí na tři okruhy: časnělaténsky ...

  3.07.4.2.7 Výrobky - koňský postroj

  ... dále i v hromadných nálezech železných předmětu a i z oppid) a jejichž vývoj lze sledovat již od doby halštatské (8. - 7. stol. př. n. I.) až do počátku doby římské, se objevují i méně užívané uzdy s bočnicemi ...

  3.07.4.2.2 Výrobky - nástroje ke zpracování kovů - kladivo

  ... plochu. Kladiva se vyskytují od mladší doby halštatské (např. nález z jeskyně Býčí skála na Moravě a opevněné hradiště Heuneburg na horním toku Dunaje v Bádensku-Wurttembersku v Německu), častější jsou ...

  3.07.4.2.3 Výrobky - nástroje ke zpracování dřeva - sekera

  ... již od doby halštatské (od stupně R HC) do pozdní doby laténské (LT D), na oppidech, a také velmi často v depotech železných nástrojů a nářadí, a to již od pozdní doby halštatské (např. Vráž u Písku) až ...

  Víchov - nález bronzových náramků

  Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov Datování: pozdní halštat HaD3 Při detektorovém průzkumu byly v blízkosti mohylového pohřebiště nalezeny tři bronzové náramky. Dva náramky ...

  Víchov

  Lokalizace: Kraj Plzeňský, okres Tachov, Černošín, obec Víchov Datování: pozdní halštat HaD3 Víchov - nález bronzových náramků

  Červené Poříčí - mohyla

  Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské. Obsahovala velké množství bronzových nádob, importovaných z jihovýchodu nebo jihu střední Evropy, např. bronzový ...

  Pardubicko - nález bronzového vědra

  ... v kontextu celého Česka. Archeologové nález datují do doby od sklonku pozdní doby bronzové do starší doby železné čili halštatské. Na Pardubicku tehdy žil lid slezskoplatěnické kultury. Bronzové vědro ...

  Praha 5-Radotín Výzkum 2016

  Při výzkumu v roce 2016 zde bylo prozkoumáno 109 objektů, např. sídlištní jáma (obj. 15) zásobnice nepravidelného oválného půdorysu o rozměrech 230 x 225 cm a hloubce 140 cm. Zde bylo nalezeno velké ...

  3.20 Jantar

  Velkou oblibu si získal jantar v době halštatské. kdy kromě např. náhrdelníků z jantarových perel byly používány i jako hlavice bronzových jehlic. Ze sídlišť horákovské a platěnické kultury jsou známy ...

  Nemětice - dvorec

  Osídlení dvorce v období Halštat D-(LT A), Latén A - zhruba 460/50-400 př. Kr. • dvojitá palisáda a příkop • plocha méně než 1ha • stavby hned za opevněním • doklady specializované výroby (tyglíky, ...

  2.2.1 Dvorce

  ... mělo nejčastěji patrně pravoúhlý tvar a obsahovalo vnitřní zástavbu obytných a výrobních, příp. i jiných objektů. Dvorce byly budovány již v době halštatské a v době laténské zřejmě již od LT B1-B2, i ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo