Centrum experimentální archeologie Všestary se zabývá zemědělským obdobím pravěku od mladší doby kamenné (neolitu) do starší doby železné (halštatu) mezi 5 500 a 400 př. n. l.

Jsou zde rekonstrukce objektů - domy, dílny, pece, apod.
Lokace: Obec Všestary | Okres Hradec Králové | Královéhradecký kraj
Expozice: Muzeum | Archeopark Datování expozice: Pravěk | Doba kamenná | Doba bronzová | Doba železná | Halštat