Bacrie o.s. V rámci lidských dějin se snažíme ukázat 37 000 let bouřlivého vývoje.

Začínáme příchodem moderního člověka (Homo sapiens sapiens) do Evropy a končíme počátkem raného středověku.